Όταν η πηγή επιταχύνεται…και φαινόμενο doppler.

Τι γίνεται όταν μια ηχητική πηγή επιταχύνεται; Μπορούμε να υπολογίζουμε τη συχνότητα που ακούει ένας ακίνητος παρατηρητής, χρησιμοποιώντας τις γνωστές εξισώσεις που έχουν προκύψει στην περίπτωση Συνέχεια

Advertisements

Δύο κύματα που διαδίδονται αντίθετα

Σε ένα γραμμικό ελαστικό μέσο διαδίδονται αντίθετα δύο αρμονικά κύματα με το ίδιο μήκος κύματος και στα διπλανά σχήματα έχουμε πάρει στιγμιότυπα τη στιγμή που τα κύματα έχουν φτάσει στα σημεία Α και Β του ελαστικού μέσου. Συνέχεια

Μια συμβολή και ένα στάσιμο χωρίς εξισώσεις.

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, διαδίδονται αντίθετα δύο όμοια κύματα με πλάτος Α=0,1m και ταχύτητα υ=1m/s. Στο διπλανό σχήμα βλέπετε τη μορφή του μέσου τη στιγμή t0=0. Συνέχεια

 Δυο πηγές που δεν ξεκίνησαν ταυτόχρονα

Στην επιφάνεια ενός υγρού βρίσκονται δυο πηγές κύματος Ο1 και Ο2, οι οποίες μπορούν να ταλαντώνονται σε κατακόρυφη διεύθυνση με το ίδιο πλάτος Α και με περίοδο Τ=2s. Συνέχεια

Δυο κύματα με την ίδια εξίσωση κύματος.

Κατά μήκος δύο γραμμικών ελαστικών μέσων και από αριστερά προς τα  δεξιά (θετική κατεύθυνση) διαδίδονται δύο αρμονικά κύματα με το ίδιο πλάτος Α=0,2m και την ίδια ταχύτητα διάδοσης υ=2m/s. Συνέχεια

Ένα κύμα σε άπειρο μέσον

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, πολύ μεγάλου μήκους, διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά (θετική φορά) ένα αρμονικό κύμα, πλάτους Α=0,2m και μήκους κύματος λ=2m, με ταχύτητα υ=1m/s. Συνέχεια

Η εξίσωση κύματος και η φάση

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα, προς τα δεξιά, και στο διπλανό σχήμα βλέπουμε ένα τμήμα του μέσου (το κύμα έχει διαδοθεί πολύ πιο μακριά από το δεξιό άκρο της εικόνας). Τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι:

  1. Ποια η εξίσωση του κύματος αυτού; Υπάρχει μία ή περισσότερες εξισώσεις για το παραπάνω κύμα;
  2. Η φάση της απομάκρυνσης ενός σημείου Σ του μέσου, μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές; Ποια θα ήταν η φυσική σημασία μιας αρνητικής τιμής φάσης;

Απάντηση:

ή

 Η εξίσωση κύματος και η φάση