Μια παραλλαγή σε ένα ερώτημα

Μια παραλλαγή στο ερώτημα των πρόσφατων εξετάσεων:

Στην καμπύλη Χ του ακόλουθου γραφήματος παριστάνεται ο όγκος του οξυγόνου (Ο2), ο οποίος εκλύεται κατά τη διάρκεια της καταλυτικής αποσύνθεσης διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου 1 Μ σε συνάρτηση με τον χρόνο. Η αντίδραση είναι:

Να εξηγήσετε με ποια από τις παρακάτω μεταβολές παράγεται η καμπύλη Υ.

  1. Προσθήκη Η2Ο.
  2. Προσθήκη διαλύματος Η2Ο2 1,3Μ.
  3. Χρήση διαφορετικού καταλύτη (καταλύτης ii)
  4. Προσθήκη διαλύματος Η2Ο2 0,3Μ.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια παραλλαγή σε ένα ερώτημα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια παραλλαγή σε ένα ερώτημα

 

Επιλογή δείκτη…

Ένα διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ με Κα=10-5, όγκου 50ml και περιεκτικότητας cΜ, ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα ΚΟΗ 0,2Μ. Για το ισοδύναμο σημείο καταναλώθηκαν 50ml του πρότυπου διαλύματος.

Ποιον από τους παρακάτω δείκτες θα επιλέγατε για την ογκομέτρηση αυτή; Συνέχεια

Οι ντουζίνες και τα mol σε ένα παιχνίδι.

Ένα φύλλο εργασίας

Πολλές φορές στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιούμε διάφορες μονάδες για να δώσουμε μια ποσότητα από κάποιο σώμα. Ένας αγρότης λέει ότι μάζεψε 5 βαρέλια λάδι, αντί να πει ότι συγκέντρωσε 1100kg ελαιόλαδο. Μπορούμε να μιλάμε ότι πήγαμε και αγοράσαμε 3 ντουζίνες πιάτα, αντί να πούμε ότι αγοράσαμε 36 πιάτα. Ας παίξουμε λοιπόν με κάποια τουβλάκια Lego, όπου οι «συναρμολογήσεις» μετρώνται σε ντουζίνες! Συνέχεια